Algemene Voorwaarden Birdbox.nl

Algemene Voorwaarden digitale producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op birdbox.nl Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling via het systeem van birdbox.nl houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op birdbox.nl en overige onder birdsuper.com vallende websites geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

1.3 Met de plaatsing van een bericht en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met birdbox.nl. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op birdbox.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij birdbox.nl.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van birdbox.nl. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Birdbox.nl garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 birdbox.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten. Hierbij inbegrepen is elke vorm van schade of beperking door technische storingen m.b.t. de website. Birdbox.nl stelt alles in het werk om een zo goed mogelijke 24/7 uptime te garanderen, dit echter onder fair use policy.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste informatie & (email)adres aan birdbox.nl. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw pc en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van birdbox.nl berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de kopiëren te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren

5.1 Op de producten van birdbox.nl geldt geen recht van retour, zoals gebruikelijk bij digitale producten. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door birdbox.nl vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook wanneer producten over de grens worden geleverd.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

7 Informatie goedkeuren

7.1 De toegevoegd informatie wordt altijd gecontroleerd voor dat hij online te zien is in de app of op andere mediakanalen.

7.2 Birdbox.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor onjuiste informatie die is toegevoegd door gebruikers.

7.3 Bij veranderen van onjuiste informatie in het systeem in opdracht van gebruiker kunnen er credits in mindering worden gebracht.

7.4 Toegevoegde informatie, gegevens of beeldmateriaal kunnen ter alle tijden worden gewijzigd, geweigerd of worden verwijderd uit het systeem door birdbox.nl. Voor vragen kunt u via email of telefonisch contact met ons opnemen via het contact formulier.